Teknisk keramik

Teknisk keramik finder stadig flere anvendelser i industrien:

  1.  Når der arbejdes ved meget høje temperaturer hvor stål ikke slår til
  2.  Som glimrende sliddel ved abrasivt slid hvor emnet ikke udsættes for slag
  3.  I kuglelejer hvor smøring ikke er muligt på grund af temperaturer eller svært tilgængelig placeringer
  4.  Oxide keramik som elektrisk og termisk isolatorer.

Teknisk keramik fremstilles fra pulver som presses og ved sintring i høj-temperatur ovne laver en kemisk binding – altså samme proces som sinter metal. De fleste keramiske materialer kan efter sintring kun bearbejdes ved diamantslibning.

Der skelnes mellem oxyd keramik(hvid/gul) og carbide keramik(sort/grå).

Mange keramiske materialer at vælge: