CarboTech er et handelsfirma med focus på brugen af pulver baserede materialer til slid eller varmekrævende applikationer.
Gennem vores samarbejde med en række værker kan vi tilbyde løsninger på de fleste problemer som vedrører mekanisk slid. Til disse løsninger tilbyder vi dele i hårdmetal, keramik eller industridiamanter med meget høj styrke. De fleste af disse materialer er fremstillet med udgangspunkt i pulver baseret teknologi hvor emnerne presses, formes og efterfølgende sintres ved høj temperatur og derved opnår sin høje styrke.
Tilsvarende kan vi tilbyde materialer som kan modstå høje temperaturer og som har særlige termiske eller elektriske egenskaber. Som konsulent assisterer virksomheder med ekstreme varme- og eller slidende applikationer med at reducere nedetiderne med brug af materialer som keramik, hårdmetal, grafit, højtlegerede metaller eller hensigtsmæssigt coatings.

For kunder som ikke kender de unikke egenskaber som keramik og hårdmetal besidder, yder vi rådgivning med valg af materialer til specifikke applikationer.
 
Firmaet Carbo Tech Nordic er uafhængig distributør, og besidder special viden om pulvermetalugiske materialer – specielt valg og brug af keramik i højtemperatur/- eller slidende applikationer.